Évnyitó a Béri Balogh Ádám Iskolában


Esemény időpontja: 2013.09.02
2013-09-02

2013. szeptember 2-án a Béri Balogh Ádám Iskola udvarán felsorakozó osztályok után megérkeztek az új elsősök.
A himnusz meghallgatása és az óvodások műsora után Tóth Ferencné, az iskola igazgatója beszédében először az elsősökhöz, majd a diákokhoz, kollégákhoz, szülőkhöz szólt.
Berta Stefánia szavalata után az új köznevelés értelmében adódó feladatokról hallhattak a jelenlevők.
A törvény megszabja, hogy az iskolának 16 óráig kell a gyermekeket foglalkoztatni, mely alól felmentést kérhet, és kaphat a tanuló indokolt esetben.

Kölesden a délutáni időben tanulószobai foglalkozást szerveznek, mely negyed háromtól négy óráig tart.
Első és ötödik osztályokba új tantárgyként lép be a hit és erkölcstan, melyeket hitoktató, illetve tanár fog tanítani.
A többi osztályok számára a hittantanítás hagyományos módon történik.

Az osztályok, csoportok adatainak ismertetése után a Szózat hangjaival ért véget az évnyitó ünnepség.

A 2013/14 évi iskolai adatok

Igazgató: Tóth Ferencné
Igazgatóhelyettes: Nagyné Schell Ilona


A tanulók összlétszáma: 138 fő

1. osztály: 15 fő, osztályfőnök: Szabóné Görcs Renáta
2. osztály: 13 fő, osztályfőnök: Bakyné Oláh Éva
3. osztály: 17 fő, osztályfőnök: Rónai Angyalka
4. osztály: 18 fő, osztályfőnök: Tóth Ferencné
5. osztály: 24 fő, osztályfőnök: Mester Katalin
6. osztály: 18 fő, osztályfőnök: Nagy László
7. osztály: 19 fő, osztályfőnök: Szűcs István
8. osztály: 14 fő, osztályfőnök: Falkai Gyuláné


4 tanulószobai csoport

1. csoport: 1. és 3. osztály tanulóiból, vezetője: Varga Jánosné
2. csoport: 2. és 4. osztály tanulóiból, vezetője: Varga Istvánn
3. csoport: 5. és 7. osztály tanulóiból, vezetője: Horváth Jánosné és Mester Katalin
4. csoport: 6. és 8. osztály tanulóiból, vezetője: Falkai Gyuláné és Bierer Zoltán


36 bejáró tanuló érkezik Kistormásról, Varsádról, Katalin pusztáról, Közép-Hídvégről, Sárszentlőrincről.
A tanév rendje:


Első tanítási nap: 2013. szeptember 2.
Utolsó tanítási nap: 2014. június 13.
Tanítási napok száma: 180 nap


Őszi szünet: 2013. október 28 - 2013. október 31.
szünet előtti utolsó tanítási nap:2013. október 25.
szünet utáni első tanítási nap: 2013. november 4.


Téli szünet: 2013. december 23 - 2014. január 3.
szünet előtti utolsó tanítási nap: 2013. december 21.
szünet utáni első tanítási nap: 2014. január 6.


Első félév vége: 2014. január 17.


Tavaszi szünet: 2014. április 17 - 2014. április 22.
szünet előtti utolsó tanítási nap: 2014. április 16.
szünet utáni első tanítási nap:2014. április 23.