Honismereti szakkör

A felnőtt honismereti szakkör 1977. január 21-én alakult Dr. Kiszler Gyuláné vezetésével.

"Feladatának tekinti a helytörténet iránti érdeklődés felkeltését. Törekedni fog a hagyományok megismerésére és megismertetésére, a tárgyi és írott emlékek felkutatására és bemutatására. Távlatokban gondolkodva előkészíti egy helyi monográfia megírását."

A 17 alapító tag így kezdte munkáját. A honismereti kör tajainak munkáját segítették az adatközlők, akik nélkül a szakköri gyűjtőmunka nem lett volna sikeres. A munka eredményességét mutatja be a Kölesdi füzetek I. és Kölesdi füzetek II. című kiadvány.

A lakosság és az érdeklődők 14 honismereti kiállításon ismerkedhettek meg falunk múltjával. A szakkör gyűjtéséből állandó helytörténeti szobát rendeztek be a Művelődési Házban, ami a bronzkortól napjainkig mutatja be a község történetét.

A csoport kiemelkedő munkájáért 2002-ben Honismereti Munkáért Emlékérmet, 25 éves fennállásának emlékére elismerő oklevelet kapott.

Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban