Megemlékezés az 1956-os eseményekről


A Béri Balogh Ádám Általános iskolában 2017. október 20-án emlékeztek az 1956-os eseményekre. A műsor egy egész történelmi korszakról adott átfogó képet.


Esemény időpontja: 2017.10.20
2017-10-20

A Béri Balogh Ádám Általános iskolában 2017. október 20-án emlékeztek az 1956-os eseményekre.
A műsor egy egész történelmi korszakról adott átfogó képet.

A második világháború után a németek ellen harcoló angolok, amerikaiak, oroszok megegyeztek Európa felosztásáról, melynek értelmében hazánk a Szovjetunió befolyása alá került.
A háború véget ért, hazánk romokban hevert.

Megkezdődött az ujjá építés, de az országot szovjet csapatok szállták meg, és Rákosi Mátyás személyében igazi zsarnok lett a vezető.

Megszünt a többpártrendszer, börtön és átnevelő táborok működtek, szigorú cenzúra alá vettek minden újságot, könyvet, filmet, nem lehetett külföldre utazni, falun beszolgáltatási kötelezettség volt, engedély nélkül még disznót sem lehetett vágni.

A tüntető ifjúság követelései a lyukas zászló alatt hangzottak el:

Szabad sajtót!.
Követeljük a szabad választást!
Kárpótolni kel a meghurcoltakat!
Vonuljanak ki a szovjet csapatok!
Ez a haza magyar haza, minden orosz menjen haza!
A gyári normákat el kel törölni!
Vesszen Rákosi!
Nagy Imrére szavazzunk, magyar kormányt akarunk!
Kossuth címert akarunk!
Aki magyar velünk tart!

Hallottuk a Parlamentnél, a rádió székházánál történteket, a Sztálin szobor ledöntését, majd a felkelők harcát a szovjet csapatokkal.

Nagy Imre miniszterelnök hiába akarta, hogy Magyarország szabad, független, semleges ország legyen, november 4-én ellenkormány jött létre Kádár János vezetésével, és a szovjet csapatok is visszajöttek.
A véres harcokat szomorú verssorok mutatták be.

Az ezt követő letartóztatások, bebörtönzések, kivégzések emlékére fekete szalagos keresztek jöttek. A kereszt faragott fáján a megfeszített történelemmel.

A zenei keret és zenei betétek kiemelték és erősítették a műsor hangulatát.

A műsor szerkesztője és a nyolcadik osztály felkészítője Falkainé Jakab Éva osztályfőnök volt.


Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban