A Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola nyertes pályázatairól


Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Oporatív Program (EFOP.4.1.3.) pályázat befelyezéshez közeledik, a nyári Erzsébet tábor eredményesen lezárult, és az Esélyteremtés a köznevelésben elnevezésű EU-s pályázat lezárásának határideje 2020. június 30.

Esemény időpontja: 2018.09.18
2018-09-18

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Oporatív Program (EFOP413) pályázaton a Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola is eredményesen szerepelt.

Ez a pályázat az állami fenntartású általános és középiskolák tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére született.

Az uniós pályázat keretében az iskola tantermeinek felújítása, az ajtók cseréje, a fiú vizesblokk felújítása, az akadálymentesítés, a villamos hálózat bővítése, a sportudvar kialakítása és a technika terem felújítása szerepel.

A munkálatokat a szekszárdi tankerület koordinálja a tizenegy érintett iskola tekintetében.
A munka befejezése november 30-ra várható.

Ugyancsak eredményes volt a napközis „Erzsébet tábor” pályázat, melyben 36 gyermek vett részt négy felnőtt felügyeletével.

Több éves munkát igénylel az „Esélyteremtés a köznevelésben” elnevezésű EU-s pályázat.
A munkára a hátrányos helyzetű gyermekeket is ellátó intézményeket kérték fel.

A kölesdi intézményben három célt határoztak meg, melyek az esélyegyenlőséget szolgálják.

Ezek: a hatékonyabb kommunikáció érdekében az iskolai honlap működtetése, az intézmény alapdokumentumainak (pedagógiai program, SZMSZ, házirend) áttekintése, valamint az iskola arculatának erősítése.

Ennek keretében kidolgozásra került az „Olvass velünk” program a 2. és 4. osztályokban.

A pályázat végrehajtásáért felelős nevelők Falkai Gyuláné és Horváth Jánosné.
A munkát a tantestület nevelői végzik.

A tevékenység negyedéves szakaszokban folyik, melyről a felelősök havi jelentést küldenek az Oktatási Hivatalnak.

Munkájukat Péter Albert mentor segíti.