Az életmentő Görgeyek


2019. november 4-kén Görgey Zsuzsanna előadásában Görgey Arthur életéről, történelmi megítéléséről hallottunk előadást.


Esemény időpontja: 2019.11.04
2019-11-06

2019. november 4-kén Görgey Zsuzsanna előadásában Görgey Arthur életéről, történelmi megítéléséről hallottunk előadást.

Kinek mit mond a Görgey Arthur név.

Sajnos, sokakban még mindig a forradalom árulójaként él, nem gondolva arra, hogy a fegyverletétel egy vesztett helyzetben történt, amikor a csatamezőn harcoló 28 700 katona élete volt a tét, így a fegyverletétel egy életmentő tett volt.

Azt is tudni kell, hogy a döntést a haditanács hozta, ezen Görgey nem vett részt, azt mondván, hogy a döntést elfogadja, és azt magára nézve kötelezőnek tartja.

Az előadás elején kivetítve állt előttünk az ősi múltba nyúló családfa rajza, melyet 1934-ben Görgey Miklós fejezett be.

Szó esett a Magyar Nemzeti Múzeum „Az ismeretlen Görgei” című időszaki kiállításáról, amely 2019. január 15-én nyílt.
A tárlaton több mint 400 műtárgy, multimédiás alkalmazások, filmek segítségével június 23-ig tekinthette meg a közönség a legendás tábornok örökségét

A kiállítás célja, hogy bemutassa Görgei Artúr (1818-1916) valós alakját, pályafutását, majd megítélését, illetve annak változásait a történelem során, és emlékét az őt megillető tisztelettel és megbecsüléssel övezze.

Görgei Artúr az 1848-1849. évi szabadságharc legvitatottabb alakja, aki 30 évesen már tábornok. A magyar vitézség utolsó legendás hőse, aki olyan sikereket ér el, hogy Ausztria kénytelen idegen segítséget kérni serege ellen.
Ő pedig feltétel nélkül leteszi a fegyvert a túlerőben lévő orosz csapatok előtt.
Kegyelmet kap, míg társai véres megtorlásnak esnek áldozatul. Túléli ezt is, mint a csatában szerzett koponyasebet, és árulónak bélyegezve morzsolja napjait ezután még 67 évig, kegyelemkenyéren.

Tanulmányait Késmárkon kezdte.
Tanár szeretett volna lenni, de apja utasítására katonai pályára lépett.

1832 és 1836 között a tullni katonai utászakadémia hallgatója
1836-ban a császári-királyi 60. gyalogezred hadapródja lett
1837-ben előléptették hadnaggyá, majd a magyar nemes testőrséghez került
1842-ben a Nádor-huszárokhoz került főhadnagyi rendfokozatban
1843-ban eljegyezte Medgyaszay Friderikát, egy bécsi magyar nagykereskedő lányát
1845. július 31-én kilépett a hadseregből, és ősztől Prágában vegyészetet kezdett tanulni

1848-ban a március 15-ei események hírei komolyan foglalkoztatták, a kormány május 17-én, a honvédség megszervezésére kiadott felhívására nem sokkal később Pestre utazott, és jelentkezett a hadseregbe.

1848. június 9-ei hatállyal Görgeit, mint volt (huszár) főhadnagyot honvéd századosi ranggal osztották be a Győrött szerveződő 5. honvédzászlóaljba
1848. október 2-án Móga János fővezér Perczel Mór nemzetőr ezredes alárendeltségében az 5. hadoszlop parancsnokává nevezte ki
1848. augusztus 27-én kapta meg honvédőrnagyi kinevezését
1848. október 11-én Kossuth Lajos és Madarász László honvéd tábornokká nevezte ki
1849. május 27-én kinevezték altábornaggyá

1849. augusztus 11-én az aradi haditanács (mintegy 80 fő, köztük több későbbi aradi vértanú tábornok) kimondta a fegyverletételt. Görgei a határozathozatal idejére elhagyta a termet („kötelezve magam, hogy határozatuk értelmében fogok cselekedni”).

Az előadásban természetesen szó volt a Kossuthal való nem felhőtlen kapcsolatáról is.

A szabadságharc bukása után még 76 évig viselte a megaláztatást, figyelemmel kísérte a kémia fejlődését, de nem válhatott újra e tudomány aktív művelőjévé.

Temetésén a kémikusok is elkísérték utolsó útjára, amely a Nemzeti Múzeum csarnokából a Kerepesi Temető árkád-sírjába vezetett. A díszsírhelyet a székesfőváros tanácsa adományozta neki.
Azóta itt, Kossuth síremléke közelében alussza örök álmát a szabadságharc kiemelkedő vezetője és a magyar vegyészek büszkesége.

Az előadás végén hallottunk arról is, hogy 100 évvel később négy Görgey többszáz zsidó életét mentette meg, és most napjainkban Görgey Zsuzsanna, a Magyarok Európában Közhasznú Egyesület elnöke előadásokkal, rendezvények, mozgalmak szervezésével elszántan harcol a megszületendő gyermekek jogaiért.