Dr. Kocsis Csaba jogász előadása a robotokról


2020. január 20-kán Dr. Kocsis Csaba jogász előadását hallgattuk Homo sapiens 2.0: az emberszerű robotok joga(i) címmel.


Esemény időpontja: 2020.01.20
2020-01-22

Az első gépek még vásznat készítettek, ma már a gépeket is gépek gyártják. Ehhez már nem elegendő maga a mechanikus szerkezet, szükség van egy vezérlő egységre, amivel a gép előzetes programozás alapján képes különböző feladatok végrehajtására.

Tágabb értelemben ezeket az elektromechanikai eszközöket nevezzük robotoknak.
Szűkebb értelemben a robot az ember mintájára készített gép, amely képes az embert kiváltani.
Ezeket humanoid (emberszerű) robotoknak nevezzük.
A robot a cseh robota (szolgaság, munka) szóból származik.

Isaac Asimov fektette le a robotika három törvényét:

1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
2. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
3. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikének előírásaiba.

A mesterséges intelligenciával felruházott robotok képesek bizonyos fokú önálló gondolkodásra, így programjukat a körülményekhez igazíthatják, ami így nem merül ki előre megadott utasítások végrehajtásában.

Napjaink robotjai már képesek értelmezni pl. a kövess, vagy a gyere ide utasításokat, önállóan építik fel, hogy milyen mozgáselemeket és hányszor kell használniuk.
A robotika a robotokkal kapcsolatos tudomány és technológia. Összekapcsolja az elektronikát, a mechanikát és az informatikát.

Megismertük „SOPHIA”-t, a mesterséges intelligenciájú robotot.
Sophia processzorai segítségével szinte bármilyen témában tud emberekkel beszélgetni, sőt, az értelmet igénylő feladatok megoldásán túl képes választ adni, processzorai segítségével az érzelmekre reagál, (persze azokat átélni még nem tudja), felismeri az arcokat, gesztusokat, arcjátékot tud értelmezni.


Ezt a humanoid robotot a hongkongi Hanson Robotics kutatói állították elő, két évvel ezelőtt pedig szaúdi állampolgárságot kapott, ezzel Sophia lett az első nemzeti állampolgársággal bíró mesterséges intelligencia.
Sophia szinte minden témában otthon van, emberszerű és emberszerűen viselkedik.

A ROSA nevű, csúcskategóriás idegsebészeti robottal először végeztek Magyarországon agyműtétet, ami az egész kelet-közép-európai régióban egyedülálló beavatkozás volt.
A sebészetben hatalmas eredményekhez segíthetik hozzá a betegeket a robotikus szerkezetek.
Itt a robotok nem vetélytársak, hanem egyszerűen csak társak, aminek köszönhetően töredékére csökkenthető egy kényes beavatkozás ideje.

Az ember alakú robotokat humanoid robotoknak nevezik, ha utánozzák az emberi mozgást, beszédet, gesztikulációt, akkor androidoknak.

Rendeltetésük szerint a robotok lehetnek kiszolgáló, technológiai és szerelő robotok.
A robot csak olyan műveleteket végezhet, amelyekre programozták vagy megtanították.

Az ASIMO egy humanoid robot, amelyet a Honda 2000-ben kezdett fejleszteni. Jelenleg Japán fővárosában, a Miraikan múzeumban látható. Fizikai képességei a futás, ugrálás, szökdelés, jelbeszéd, pincérkedés.

Az ügyfélszolgálatos robotok Európa legtöbb országában, és itthon is újdonságnak számítanak.
A Távol-Keleten már a mindennapok részét képezik, az USA-ban pedig egyre több helyen kezdik sikerrel alkalmazni őket.

A VANDA digitális üzleti asszisztens, aki képes mind telefonos, mind chat alapú csatornákon párbeszédet folytatni az ügyféllel. VANDA képes különféle üzleti folyamatokat automatizálni úgy, hogy közben természetes nyelvezettel folytat párbeszédet.
Hibabejelentő telefonon évente többszázezer problémát kezel.
Vele már mi is találkozhattunk.

Szolgáltató robot a PEPPER, hang paranccsal irányítható.

Az ATLASZ humanoid robot, akrobatamutatványokkal parádézik, például hátraszaltózni is tud, de az sem okoz neki gondot, ha csupán néhány téglán kell eljutnia A-ból B-be.

A festőrobotok számos festési és bevonat felhordási munkára alkalmasak.

A svéd Volvo nem csak a személygépjárművek piacán van jelen, a haszongépjárművei is komoly sikernek örvendenek.
Az autórobotok, a VOLVO robotok kapcsán felmerült a kérdés, hogy ha kár keletkezik, akkor ki a felelős.

Végül a Drónokról (Drone), a pilótanélküli, távirányított, repülni képes eszközökről esett szó.

Arra a kérdésre, hogy a robotoknak lehetnek e jogai, az a megnyugtató válasz, hogy nem lehetnek jogaik, mert nem jogi személyek.

Miközben hallgattuk az előadást, néztük a képeket és filmeket, a teremben szorgalmasan dolgozott a ROBOT PORSZÍVÓ.