Támfalépítés Kölesden a temetőút mellett


A temetőhöz vezető út melletti támfal egy szakasza 2018. március 8-kán reggel nagy robajjal zuhant az úttestre.


Esemény időpontja: 2020.05.30
2020-06-09

Kölesden a temetőhöz egy meglehetősen meredek úton juthatunk fel.

Az út elejét egy téglából épített 5méter magas, 22méter hosszú támfal védi a domboldalon, melynek 14m hosszú szakasza 2018. március 8-kán reggel nagy robajjal zuhant az úttestre, megrongálva a közelben levő garázs épületét is.

A kötőanyagba rakott téglákat és törmeléket (kb.30 m3), az önkormányzat elszállította.

A partfal anyakőzete a helyszíni szemle és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján lévő Magyarország felszíni földtani térképe alapján pleisztocén korú lösz és a felette lévő talajzóna.

Csapadékos időben további omlások várhatók, mert a támfal megmaradt K-i végében kinyílású repedések láthatók, amelyek a fal instabilitására utalnak.

Kölesd Község Önkormányzatának Vis maior támogatási kérelmét a BELÜGYMINISZTÉRIUM Pince- és Partfalveszély-elhárítási Szakértői Bizottsága szakvéleménnyel támogatta.

A támogatás összege: 25.700.000 Ft
A beruházás költsége: 28.785.820 Ft
Önkormányzat önereje: 3.085.820 Ft

Az építést a PELLIO & CEVA Architektor Építőipari KFT. végezte.

A munkálatok során először a part löszfalát készítették elő, majd az építkezés egy 60 cm-es betonaljzat készítésével kezdődött.

A fal első részén megmaradt régi fal, az új fal mögé került.
A partot sűrű vashálóval fedték be, miközben az új fal folyamatosan magasodott.

Az építkezés anyaga régi, nagyméretű tégla, természetesen sok közülük a készítő által jelölt.
Ezekből néhány az építők jóvoltából látható.

Minden szakasz után betonnal öntötték ki a rést a part és az épülő fal között.
A folyékony beton hatalmas betonkeverő gép kifolyó csővén keresztül került a résekbe.
Az új falat 7 pillér erősíti, a pillérek a fal fölé magasodnak, ezeket fából készült korlát köti össze.

A tetőn a falat betonárok védi, ez gyűjti össze, és vezeti le a dombról lefolyó csapadékvizet.

Innen szép kilátás nyílik a falura.

Az építkezés 2019 mindenszentekére elkészült, így a temető az ünnepeken már a megszokott úton volt megközelíthető.

Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban