Hegedűs Ferencné adományával gyarapodott a Kölesdi Képtár


2020.augusztus 28-kán Kölesd Községi Önkormányzat tisztelettel hívott minden érdeklődőt Hegedűs Ferencné adományából rendezett kiállítás megnyitójára.


Esemény időpontja: 2020.08.28
2020-08-31

2020.augusztus 28-kán Kölesd Községi Önkormányzat tisztelettel hívott minden érdeklődőt Hegedűs Ferencné adományából rendezett kiállítás megnyitójára.

A kiállítást megnyitotta Dr. Kocsis Csaba jogász.

Greifensteinné Zsebe Anita művelődésszervező köszöntötte a vendégeket, majd
Dr. Kocsis Csaba megnyitójában Hegedűs Ferenc családtörténetén, életrajzi adatain túl a művészetekhez való kötődését érzékeltette.

„Vitéz Hegedűs Ferenc Kölesden született, 1937. június 28-án.
Az egyik legrégebbi kölesdi család leszármazottja. A hitüldözés miatt Zsámbékról Kölesdre menekült Tavaszi család és Hessenből, Mária Terézia idején Kölesdre telepített Greifenstein család leszármazottja.

Érdekelte a történelem, a régi korok emléke. Már gyermekként is sokat olvasott, bélyeget és érmeket gyűjtött.
Édesapja mesterségét folytatva, Budapesten szerzett felsőfokú végzettséget az élelmiszeripari technikumban, majd 6 évig, Baján a húsexportáló hűtőház egyik vezetője volt.

Nagyon kötődött szülőfalujához, így szívesen tett eleget a helyi ÁFÉSZ vezetősége kérésének, akik a helyi húsfeldolgozás vezetésével bízták meg.

Bekapcsolódott a falu kulturális életébe.
1977-ben alapító tagja volt helyi Honismereti szakkörnek. Lelkes gyűjtője a hagyományoknak, szokásoknak. Érdekelték a helyi ásatások során előkerült régészeti leletek, régi kor fegyverei. Néhányat lakásában is őrzött.

Alapító tagja a kölesdi Látás- és Ízlésnevelés csoportnak, az ún. Látásbrigádnak is.
A Baranyai László nevéhez köthető kölesdi vizuális nevelési kísérlet során a kistelepülésen több mint 100 országszerte ismert alkotó állította ki képeit. A mozgalom célja az volt, hogy kortárs képzőművészetet közelebb vigye a közönséghez.

Feri bácsi műgyűjtő és művészetpártoló volt, Látásbrigád aktív tagjaként gyakran látta vendégül, a József Attila 16. szám alatti otthonában a Kölesden kiállító művészeket. Jó barátság fűzte a Látásbrigád vezetőjéhez Baranyai Lászlóhoz és többek között Mözsi Szabó István, Vecsési Sándor, Bazsonyi Arany, Schéner Mihály művészekhez.

A Bárka Művészeti Szalon alapító tagjaként, rendszeresen látogatta az ott rendezett kiállításokat.
A "Bárka" központi értékkategóriája az alkotómunka tisztelete, amelyet Feri bácsi is fontosnak tartott.

A Wosinszky Mór Megyei Múzeum Tájak-Korok-Múzeumok Egyesületnek is tagja volt.

Feleségével együtt sokat utazott, sok országban jártak és mindenütt a múzeumokat látogatták.

Örömmel töltötte el gyűjteményeinek rendezgetése, a lakását díszítő festményekben való gyönyörködés.

Feri bácsi életében többször kifejezte szándékát, amelyben a képek jövőjéről gondoskodott.
Felesége tiszteletben tartotta kívánságát és a falunak ajándékoz a gyűjteményből.

A 15 ajándékozott festmény alkotója mind kiváló, neves művész: többek között a Kossuth-díjas Kuruc D. István, a Kossuth-, és Prima Primissima-díjas Kokas Ignác, Munkácsy Mihály-díjas Baky Péter vagy a szintén Kossuth-díjas Schéner Mihály, aki e szavakkal vall a festészetről:
„Ha ujjaim csillagsugaraival valami örömet tudtam magamnak és nektek adni, akkor az ég felé mutattam, hogy találkozzam az égbolt csillagmilliárdjaival, az egyetemességgel, s egyben vezérlő csillagot kerestem, ami utat mutat nekem.”

Greifensteinné Zsebe Anita Reményik Sándor A teremtés hat napja előtt című versét szavalta, majd Greifenstein József polgármester átadta a képek jegyzékét és köszönetét fejezte ki az adományozónak.

Az ajándékozási szerződés szövege a következő:

A néhai Hegedűs Ferenc által összegyűjtött és hagyatéki eljárással az elhunyt házastársa, Hegedűs Ferencné tulajdonába került festményeket (a továbbiakban: Ajándék) Ajándékozó a jelen szerződés aláírásával Kölesd Község Önkormányzatának ajándékozza, azzal, hogy az Ajándék, a látogató közönség által megszemlélhető helyen, Kölesd Község Önkormányzata által tulajdonolt, vagy vagyonkezelt bemutatóteremben, vagy más, bemutatásra szolgáló helyen kerüljön elhelyezésre.

Megajándékozott az Ajándékot köszönettel elfogadja az alábbiak szerint:

A festő neve A festmény címe

1. Straubinger Ferenc: Hegedűs Ferenc (portré)
2. Korga György: Magány
3. Kuruc D. István: Juhász
4. Szurcsik János: Őszi táj
5. Kokas Ignác: Épület romja
6. Bencze László: Emberek
7. Baky Péter: Lovas hölgy
8. Czencz János: Duna parti fürdőzők
9. Somogyi Imre: Csendélet dinnyével
10. Mácsai István: Csendélet
11. Patai László: Varjak
12. Mözsi Szabó István: Bárka
13. Vecsési Sándor: Rom
14. Schéner Mihály: Öböl
15. Schéner Mihály: Tengerpart

Végül a vendégek házi sütemények és kölesdi bor mellett beszélgettek.