22 éves a Kölesdi Közéleti Egyesület


1999-ben alakult meg a Kölesdi Közéleti Egyesület.


Esemény időpontja: 2021.03.01
2021-03-01

Kölesdi Közéleti Egyesület rövid története


1998-ban az önkormányzatnak nem volt elegendő anyagi forrása ahhoz, hogy megfelelően gondoskodni tudjon a falu kulturális életéről és nem volt vezetője a Művelődési Háznak, ezért két önkormányzati képviselő - Varga Sándor és Steitz János - elhatározták, hogy ennek a feladatnak az ellátására alapítanak egy civil szervezetet.

Így 1999-ben megalakult a Kölesdi Közéleti Egyesület, melynek célja
Kölesd hagyományainak ápolása,
a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése,
a helyi értékek védelme,
az ifjúság kulturális életének fejlesztése,
művelődési kezdeményezések segítése,
az idősek közösségi életének támogatása,
kulturális kapcsolatok ápolása.

A Kölesdi Közéleti Egyesület Kölesd kulturális és közösségi életében központi szerepet tölt be, a szervezet alakulása óta fokozatosan vált a helyi közösségi és kulturális élet első számú formálójává, szervezőjévé.

Az egyesület alapító elnöke Varga Sándor volt, őt Vargáné Kisfalvi Erzsébet, dr. Baranyai Eszter, Gárdi Csaba, majd Domokos Lajos követte.

A Kölesdi Közéleti Egyesület önálló jogi személy, közhasznú jogállású, stabil személyi és anyagi kondíciókkal rendelkező nonprofit civil szervezetként működik.

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
A közgyűlés ügyvezető szerve az elnökség, 3 tagból áll.
Az Egyesület működését és gazdálkodását a közgyűlés által választott háromtagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amely a közgyűlésnek számol be tevékenységéről.

Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, adományokból, szolgáltatásokból, gazdasági vállalkozásokból (pl. rendezvényszervezés), pályázatok útján megnyert támogatásokból és egyéb módokon képződik.

Az adófizetők személyi jövedelemadójának 1 % felajánlásait a közgyűlés határozata alapján használják fel.

A Kölesdi Közéleti Egyesület együttműködik a helyi óvodával és iskolával, jó a kapcsolata a helyi és a megyei önkormányzattal, a környékbeli települések civil szervezeteivel és Nemzeti Művelődési Intézettel is.

Az Egyesület nagy gondot fordít Kölesd testvértelepülésével – Siménfalvával - való kapcsolat ápolására, mely már több mint negyed évszázada töretlen.
A kapcsolat a megyei értéktárba is bekerült.

Az ernyőszervezet szerepét tölti be a településen működő szakkörök, klubok működése felett.

Az alapítástól fogva tagszervezet a Honismereti és Díszítőművész szakkör, a Zönge Népdalkör, a Zönge Tv és Népfőiskola.

A csoportok között találjuk a néptánc, modern tánc, reform életmód, honlapszerkesztő csoportokat, a nefelkejcs virágkört, az Őszi Fény Nyugdíjas és reform életmód klubot, a gyöngyfűző táborokat is.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban