Életmód és mindennapok a régi Kölesden


A népfőiskola 12. évfolyamának évnyitó előadását Dr. Lénárd Tibor tartotta. Előadónkat ötödik alkalommal hallgattuk történelmi falak között, történelemről. A régi kölesdiek életmódjáról és mindennapjairól „információit” abból a közel 350 családi levélből merítette, amit anyai dédapja, Németh János írt katonáskodása idején.

Esemény időpontja: 2010.11.08
2010-11-08

A népfőiskola 12. évfolyamának évnyitó előadását Dr. Lénárd Tibor tartotta. Előadónkat ötödik alkalommal hallgattuk történelmi falak között, történelemről.

A régi kölesdiek életmódjáról és mindennapjairól „információit” abból a közel 350 családi levélből merítette, amit anyai dédapja, Németh János írt katonáskodása idején, és amelyekre választ kapott faluban élő unokatestvérétől, aki minden eseményről hírt adott. Természetesen kutatásai más irányba is kiterjedtek, és ezekből bizony érdekes és meglepő dolgokat tudhattunk meg.

Népszámlálási adatok mutatják, hogy a 18. század rangos mezővárosának hogyan alakult a lakosságszáma. Az 1813 évi árvasági összeírásból a lakosság vagyoni helyzetére, társadalmi és szociális összetételre lehet következtetni. Az 1840-1850-es vagyoni helyzet alapján rétegek alakultak ki. A telek nagysága alapján a fél telkesek (felső réteg) a legrégibb református családok, nekik segéd munkaerőre (cseléd) volt szükségük a föld megműveléséhez, közülük kerültek ki a mezőváros esküdtjei. A negyed telkesek, egy család által megművelhető földterülettel bírtak, a kisháztelkesek ingatlannal rendelkeztek, de földjük nem volt, ezért részes munkát vállaltak. A cselédek rétegét azok adták, akik ingatlannal nem rendelkeztek.

1883-as birtokösszeírás alapján 4 családnak 30 holdnál nagyobb, 58 családnak 16-30 hold, 113 családnak 6-15 hold, 320 családnak 0-5 hold földterülete volt. Az 1770. évi nemesi összeírás 30 férfit talált, akinek a nemességről papírja volt, közülük mindössze egy családnak volt birtoka.

Mindezek mellett szó esett a házasságokról, lakóházak építéséről, a lakberendezésről, népszokásokról, viselkedési normákról, a család egységéről, az új betelepülőkről, és természetesen a polgárosodás megindulásról is.


Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban