Beszámoló a Kölesdi Közéleti Egyesület közgyűléséről


A Kölesdi Közéleti Egyesület 2011. október 24-én 18 órakor tartotta rendkívüli közgyűlését. Az első napirendi pont a Leader pályázat beadásával kapcsolatos ügyek megtárgyalása volt. Dr. Baranyai Eszter elnök előterjesztését Berényi István polgármester kiegészítése követte, majd a tagi hozzászólások és vélemények elhangzása után a közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elképzeléseket.

Esemény időpontja: 2011.10.24
2011-10-24

A Kölesdi Közéleti Egyesület 2011. október 24-én 18 órakor tartotta rendkívüli közgyűlését.

Az első napirendi pont a Leader pályázat beadásával kapcsolatos ügyek megtárgyalása volt. Dr. Baranyai Eszter elnök előterjesztését Berényi István polgármester kiegészítése követte, majd a tagi hozzászólások és vélemények elhangzása után a közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elképzeléseket. A közgyűlés döntése értelmében a Közéleti Egyesület a Leader-pályázat keretében az alábbi programokra adja be pályázatát: 1) 2012. évi falunap megrendezése, 2) „Műveljük szőlőinket! – hagyományőrzés, szemléletformálás és értékmentés Kölesden”.

A „Műveljük szőlőinket! – hagyományőrzés, szemléletformálás és értékmentés Kölesden” program keretében Kölesd zártkertben szeretnénk egy minta-szőlőst (ültetvény, pince, présház) kialakítani. Ehhez szőlőt vásárolunk, majd a kapcsolódó pince és présház restaurálását végezzük el úgy, hogy a hagyományos szőlőművelést, bortermelést a maga hagyományos kultúrájában, folyamatában és eszközeivel mutathassuk be.

Az utóbbi évtized égető problémája, hogy településünk gyönyörű pincesorai, határai elhagyatva, elhanyagolva hevernek. Ezek újbóli megművelése nem csak a szép környezet miatt lenne fontos és kívánatos, hanem a vidéki életben megélhetési kiegészítést is jelenthetne a szőlőművelés, bortermesztés, a zöldségek, gyümölcsök megtermelése a szőlőben. Az előző generációk jó példáját felhasználva, újra életre keltve szeretnénk megmutatni, hogy a szőlőművelés mennyi előnnyel jár: a gazdasági előnyökön kívül munkakultúrát, hagyományőrzést, értékmentést, értékőrzést tanítanánk fiatal és középkorú generációknak. A beruházás együttműködő partnere Kölesd Községi Önkormányzat és a Tolnai Borút Egyesület.

Elérni kívánt eredmények a szőlőművelés, a falusi életformához kapcsolódó munkakultúra népszerűsítése, a helyi tárgyi örökség bemutatása, szakmai képzések és összejövetelek tartása. A fenti célok mellett szőlősünket helyi turisztikai attrakcióvá szeretnénk tenni, és tartósan akként működtetni, valamint célunk, hogy működő pihenőhelyként bekapcsoljuk a Sió-turizmusba.

A második napirendi pont keretében Dr. Kiszler Gyula alpolgármester, egyesületi tag, mint ötletgazda és főszervező ismertette az „Erzsébet-napi disznóvágás” rendezvénnyel kapcsolatos elképzeléseit, és kérte a kiscsoportok aktív közreműködését. A 2011. november 19-én megtartásra kerülő hagyományőrző disznóvágást az ötletgazda iránymutatásai mentén a Kölesd Községi Önkormányzat és a Kölesdi Közéleti Egyesület együttesen szervezi. A részletes programról értesítjük a település lakosságát.

A harmadik, „Egyebek és tagi hozzászólások” napirendi pont keretében az elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy Bazsonyi Arany festőművész, akinek több alkotása is a Kölesdi Képtár anyagát gazdagítja, elhunyt. Temetése 2011. október 24-én volt Dömsödön. A temetésen erkölcsi kötelességünk volt megjelenni, ahol az egyesületet és az önkormányzatot Vargáné Kisfalvi Erzsébet, Kocsmár Erzsébet, Hegedűs Ferencné és Baksai Sándor képviselte.

Dr. Baranyai Eszter
egyesületi elnök


Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban