Hirdetmény a 2014. évi helyi önkormányzati választáshoz


A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napja: 2014. október 12. 6.00-19.00 óra között. A megválasztható tisztségviselők száma: 6 fő képviselő és 1 fő polgármester.

2013-12-01

HIRDETMÉNY

A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.törvény 307/E.§ (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi ön-kormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 7.§ (1) bekezdésének a), c) és o) pontja alapján a Kölesdi Közös Helyi Választási Iroda az alábbi hirdetményt teszi közzé:

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napja: 2014. október 12. 6.00-19.00 óra között.

A megválasztható tisztségviselők száma: 6 fő képviselő és 1 fő polgármester.

A települési képviselőket a választópolgárok egyéni listán választják, a polgármestert közvetlenül. A választás tekintetében a település egy választókerületet alkot.

Egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak leg-alább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Kölesd község választópolgárainak száma: 1217 fő, így a képviselő-jelöltté váláshoz szükséges ajánlások száma: 13 fő.

Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott, a választópolgárok száma alapján szükséges ajánlások száma: 37 fő.

Ajánlóívet igényelni a helyi választási irodától lehet 2014. 08. 25-től.

A jelölteket az ajánlóívek átadásával legkésőbb 2014. 09. 08-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál. (7052 Kölesd, Kossuth tér 2., I.emelet 2.ajtó)

A helyi választási bizottság tagjai: Bíró János, Nagy László, Szabó Pál, Kocsisné Szabó Ivett póttag.

A helyi választási bizottság elérhetőségei: 7052 Kölesd, Kossuth tér 2., 74/436-033, titkarsag@kolesd.hu.

A helyi választási iroda vezetője: Garai László, helyettese: Balogh Györgyi.

A helyi választási iroda elérhetőségei: 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.,
74/ 436-033, jegyzo@kolesd.hu.

Garai László
Helyi Választási Iroda vezetője