Iskolaigazgatói pályázat


Kölesd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Béri Balogh Ádám Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

2011-05-09

Kölesd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Béri Balogh Ádám Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkáltató: Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Betöltendő munkakör/beosztás: igazgató/magasabb vezető

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig 2011. augusztus 17. napjától - 2016. augusztus 15. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Béri Balogh Ádám Általános Iskola 7052 Kölesd, József Attila u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. §-ban meghatározott feladatok ellátása.
Különösen az intézmény szakszerű és törvényes működésének, valamint a takarékos gazdálkodásának biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 17. § (1)-(2) bekezdései és 18. §-a szerinti végzettség,
• legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• büntetlen előélet,
• a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
• Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2011. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. június 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berényi István polgármester a 74/436-033-os telefonszámon nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen benyújtva Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének címére (7052 Kölesd, Kossuth tér 2.)
A borítékon kérjük feltüntetni: Igazgatói pályázat

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési határidőt és az eseti bizottság véleményének kialakítását figyelembe véve a soron következő első ülésén, legkésőbb 2011. augusztus 16. napján a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Oktatási és Kulturális Közlöny – kb. 2011. május 25.
- Kölesd Községi Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája – 2011. május 5.
- Kistormás Községi Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája – 2011. május 5.
- Udvari Községi Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája – 2011. május 5.
- Tolna Megyei Népújság – 2011. május 5.
- Kölesd Községi Önkormányzat honlapja – 2011. május 5.
- Kölesdi Közéleti Egyesület honlapja (www.kozeleti.hu) – 2011. május 5.

Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban