Kölesdi elismerések


A Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2011. (V. 23.) számú határozatával döntött Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozott elismerésekről.

2011-06-14

A Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2011. (V. 23.) számú határozatával döntött Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozott elismerésekről.

Az elismerések nyilvános átadására a „III. Kölesdi Falunapok” rendezvény keretében 2011. június 11. napján 11 órakor került sor a Művelődési Ház udvari nagyszínpadán. Berényi István polgármester a Képviselő-testület döntése értelmében az alábbi személyeknek mondott köszönetet:

„Kölesd Örökségéért”
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kiszler Gyulánét
- a Honismereti Szakkör 1977-ben történő létrehozásáért és mai napig tartó folyamatos működtetéséért,
- a kölesdi történelmi emlékezet megőrzéséért,
- a kölesdi hagyományok és örökség ápolásáért, a kapcsolódó tárgyi eszközök gyűjtéséért és megóvásáért,
- tudományos igényű helytörténeti munkájáért,
- Kölesd jóhírének terjesztéséért,
- példaértékű kulturális és közösségi tevékenységéért
Kölesd Örökségéért elismerésben részesíti.

„Kölesd Örökségéért”
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Greifenstein Józsefnét
- a kölesdi népi hagyományok ápolásáért és őrzéséért, a kapcsolódó tárgyi eszközök gyűjtéséért és megóvásáért,
- a fiatalabb generáció hagyománytiszteletre és értékmentésre való neveléséért,
- a népi kultúra ismereteinek megőrzéséért,
- tudásának önzetlen továbbadásáért,
- a közösségi életben való aktív részvételéért
Kölesd Örökségéért elismerésben részesíti.

„Kölesd Közösségi és Kulturális Életéért”
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölesdi Néptánccsoportot
- a hagyományok, különösen a kölesdi hagyományok ápolásáért,
- Kölesd jóhírének hazai és külföldi terjesztéséért,
- a községi rendezvényeken való aktív közreműködésért, a színvonalas fellépésekért,
- a tagok számára biztosított közösségi és kulturális lehetőségekért,
- az ifjúság hagyománytiszteletre való neveléséért és szabadidejük tartalmas eltöltésének biztosításáért
Kölesd Közösségi és Kulturális Életéért elismerésben részesíti.

„Kölesd Közösségi és Kulturális Életéért”
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zönge Népdalkört
- a hagyományok, különösen a kölesdi hagyományok ápolásáért,
- a népdaléneklés hagyományának kölesdi újjáélesztéséért,
- Kölesd kulturális és közösségi élete színvonalának emeléséért,
- Kölesd jóhírének terjesztéséért,
- a községi rendezvényeken való aktív közreműködésért, a színvonalas fellépésekért
Kölesd Közösségi és Kulturális Életéért elismerésben részesíti.

„Kölesd Jóhíréért”
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Falkai Gyulánét
- Kölesd jóhírének hazai és külföldi terjesztéséért,
- Kölesdet is népszerűsítő, széles körben elismert munkásságáért,
- a népdaléneklés hagyományának kölesdi újjáélesztéséért,
- a Zönge Népdalkör létrehozásáért és színvonalas, tartós működtetéséért,
- Kölesd kulturális értékeinek gyarapításáért
Kölesd Jóhíréért elismerésben részesíti.

„Kölesd Közszolgálatáért”
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Lajosnét
- több évtizedes közszolgálatáért,
- kötelességtudó, lelkiismeretes, felelősségteljes, állandó színvonalú, szakértő munkavégzéséért,
- a munkához, a közszolgálathoz és a közösségi feladatokhoz való példaértékű hozzáállásáért,
- önzetlen, segítőkész és megbízható munkatársi viselkedéséért
Kölesd Közszolgálatáért elismerésben részesíti.

„Kölesd Közszolgálatáért”
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Máriát
- több évtizedes közszolgálatáért,
- kötelességtudó, lelkiismeretes, felelősségteljes munkavégzéséért
- a kölesdi óvoda 19 éven át tartó, magas szakmai színvonalú vezetéséért,
- a munkához, a közszolgálathoz és a közösségi feladatokhoz való példaértékű hozzáállásáért,
- a község kulturális életében való aktív részvételéért
Kölesd Közszolgálatáért elismerésben részesíti.

„Kölesd Ifjúsága”
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölesdi Sportegyesület Ifjúsági Csapatát
- kiemelkedő sporteredményeikért,
- korosztályuk számára példamutató közösségi munkájukért,
- a sport és az egészséges életmód népszerűsítéséért,
- Kölesd jóhírének terjesztéséért
Kölesd Ifjúsága elismerésben részesíti.

„Kölesd Sportjáért”
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Németh Györgyöt
- a Kölesdi Sportegyesület eredményes vezetéséért,
- Kölesd megyei első osztályú sportéletben való helytállásáért és kiemelkedő eredményeiért,
- az Egyesület által elért sikerek hátterét adó munkák elvégzéséért,
- az Egyesület munkáján keresztül a sport és az egészséges életmód népszerűsítéséért
Kölesd Sportjáért elismerésben részesíti.

Dr. Baranyai Eszter


Az elismert munkákhoz a továbbiakban is sok sikert kívánva, szeretettel gratulálok!

Vargáné Kisfalvi Erzsébet


Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban