Hírek a helyi közoktatásról


A képviselő-testület 2011. július 25-i napján tartott ülésén a helyi közoktatás és az oktatási intézményrendszer vonatkozásában több fontos döntést hozott.

2011-08-07

A képviselő-testület 2011. július 25-i napján tartott ülésén a helyi közoktatás és az oktatási intézményrendszer vonatkozásában több fontos döntést hozott.

Óvoda
A képviselő-testület döntése értelmében a 2011/2012-es tanév során indítható csoportok száma a Zomba KONI Kölesdi Mesevár Tagóvodájában délelőtt 3 csoport, délután 2 csoport. A gyermeklétszám-csökkenés következtében csökkentett csoportszám indokolja a testületi döntést, mely szerint az intézmény 5 fő óvónővel (1 fő óvónő leépítése mellett) és 3 fő dajkával (az újonnan felveendő dajka 6 órában foglalkoztatott) működhet.
A dajka állás betöltésére az intézmény vezetője pályázatot írt ki. A pályázati kiírás a Zönge TV-ben, az önkormányzati hirdetőtáblán, valamint a www.kozeleti.hu honlapon hozzáférhető.
Az intézmény vezetője 2011. augusztus 1. napjától Gárdi Szilvia.

Iskola
A képviselő-testület a Béri Balogh Ádám Általános Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázatát eredménytelennek nyilvánította. A döntés értelmében az intézményt 2011. augusztus 17-től 2012. július 15-ig Tóth Ferencné megbízott igazgató vezeti.
A képviselő-testület 4 órában való foglalkoztatásra pályázatot írt ki a megüresedett iskolatitkári állás betöltése érdekében. A pályázati kiírás a Zönge TV-ben, az önkormányzati hirdetőtáblán, valamint a www.kozeleti.hu honlapon hozzáférhető.
A fenntartó döntése értelmében a tanévben indítható tanulócsoportok száma: 8 évfolyamon 8 tanulócsoport és 2 napközis csoport.

Kölesd Községi Önkormányzat


Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban