Tájékoztatás népszámlálással (pótösszeírással) kapcsolatosan


A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény értelmében Magyarországon a népszámlálási pótösszeírásra 2011. november 1-8. között kerül sor. Az összeíráskor egy eszmei időpontra (2011. október 1. 0 óra) vonatkozó adatok felvételére kerül sor, tehát figyelmen kívül kell hagyni a kérdőívek tényleges kitöltéséig bekövetkezett változásokat.

2011-11-02

Tisztelt Lakosok!

A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény értelmében Magyarországon a népszámlálási pótösszeírásra 2011. november 1-8. között kerül sor. Az összeíráskor egy eszmei időpontra (2011. október 1. 0 óra) vonatkozó adatok felvételére kerül sor, tehát figyelmen kívül kell hagyni a kérdőívek tényleges kitöltéséig bekövetkezett változásokat.

Felhívom azon személyek figyelmét, akik 2011. október 1. és október 31. közötti időszakban kimaradtak az összeírásból, hogy az összeírás elvégzése érdekében szíveskedjenek felkeresni azt az önkormányzati hivatalt, amely település területén életvitelszerűen élnek (függetlenül attól, hogy hova vannak bejelentkezve)!

A pótösszeírás zavartalan lebonyolítása érdekében kérem szíves együttműködésüket.

Dr. Baranyai Eszter
népszámlálási felelős

Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban