Megújult iskola


2011. augusztus 1-jén a kölesdi iskola a Béri Balogh Ádám nevet vette fel. Azóta az iskola nemcsak nevében, de kívül-belül megújult. Nyár elején az északi oldal, az őszi szünetben a déli és nyugati oldal nyílászáróit cserélték ki. Minden osztályteremben új tábla, padok, székek és tanári asztal található.

2011-11-21

2011. augusztus 1-jén a kölesdi iskola a Béri Balogh Ádám nevet vette fel. Azóta az iskola nemcsak nevében, de kívül-belül megújult.

A számítástechnika-teremben láthatjuk a pályázaton nyert 13 gépet, valamint az SzMK és diákönkormányzat segítségével vásárolt szőnyeget, függönyt és felújították a világítást is. Minden osztályteremben új tábla, padok, székek és tanári asztal található, melyek már az előző tanévben megérkeztek. Az idei tanévkezdéskor a 3., 4., 6. osztályokban és a fizika-kémia szaktanteremben 4 db digitális tábla várta tanulóinkat.

Nyár elején az északi oldal, az őszi szünetben a déli és nyugati oldal nyílászáróit cserélték ki, ugyancsak az őszi szünetben került az épületre a szigetelés és vakolat, és a tetőcsere is megtörtént. A kivitelező még a sportcsarnok megrongálódott vakolatát is kijavította.
Így az őszi szünet végén kívül-belül megújult iskolába érkeztek a tanulók.

A „számtek terem” használói a 3., 6., 8. osztályok, ők informatika órák keretében Szabóné Görcs Renáta és Nagy László, a felzárkóztató foglalkozásokon pedig Falkai Gyuláné irányításával dolgoznak. A második félévben a 4. osztály is bekapcsolódik Bakyné Oláh Éva vezetésével.
A digitális táblákat a 4. osztály (Bakyné Oláh Éva), a 3. osztály (Szabóné Görcs Renáta), énekórákon és a felzárkóztató foglalkozásokon (Falkai Gyuláné), valamint kémia órákon (Nagyné Schell Ilona) használják.

A tanulók szeretik és várják ezeket az órákat, az új eszközökkel szívesen dolgoznak.Interaktív táblák
a Béri Balogh Ádám általános iskolában
TIOP-1.1.1/07/1.

Kölesd Községi Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot és a nyilvánosságot, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv „a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” célú, TIOP-1.1.1/07/1. kódszámú pályázati kiírása alapján megvalósuló „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kölesdi általános iskolában” című projekt keretében informatikai hardver eszközbeszerzések valósultak meg.

A projekt keretében beszerzésre került:
- 4 db tantermi csomag digitális interaktív táblákkal, projektorral, kihangosító eszközökkel
- 13 db iskolai PC
- 1 db alkalmazási szerver
- 1 db WIFI csomag
- az eszközök használatát ismertető oktatás.

A lefolytatott közbeszerzés eredményeképpen az eszközök bekerülési költsége 6 726 250 Ft, a projekt teljes költsége 7 554 354 Ft, melyet az Európai Unió – Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a Magyar Köztársaság 100%-ban támogat.


Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban