Tájékoztató a dohányzás szabályairól


Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezései.

2012-02-06

Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezései.

Teljes dohányzási tilalom:
1. közoktatási intézményben (pl. óvoda, általános iskola és középiskola), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,
2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben (pl. bölcsőde), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,
3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol eü. szolgáltatást is nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől, és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, illetve a dohányzóhely az intézmény területén kívül úgy jelölhető ki, ha az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül,
4. helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton, menetrend alapján belföldi helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszon, valamint menetrend szerint közlekedő személyszállító vonaton (pl. HÉV, BKV, Volán és MÁV járatok),
5. munkahely zárt légterű helyiségeiben,
6. közforgalmú intézmény zárt légterű helyiségeiben (függetlenül attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény) és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül.
7. közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,
8. a közforgalmú vasúti létesítmények és pálya tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, megállóban, várakozóhelyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozóhely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül (ha a terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos dohányozni).

Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás:
A) nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:
1. közforgalmú intézmény területén (pl. udvar),
2. munkahelyen (pl. udvar).

B) zárt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:
1. zárttéri munkahelyen, ahol a munkahelyi klíma a külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a 24°C-ot meghaladja,
2. közterületnek minősülő, a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő terekben.

Intézkedések a dohányzási tilalmak, korlátozások megsértése esetén:
A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró személy (a továbbiakban rendelkezésre jogosult) jogsértés észlelése esetén köteles:
1. a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni a jogsértőt,
2. annak eredménytelensége esetén felszólítani a közforgalmú intézmény elhagyására,
3. eljárás lefolytatását kezdeményezni.

A közforgalmú intézmény belső szabályzatában meghatározott személlyel (ennek hiányában az intézmény vezetőjével, üzemeltetőjével, a rendezvény szervezőjével, közoktatási intézmény vezetőjével, illetve a munkáltatóval) szemben el lehet tekinteni az egészségvédelmi bírság kiszabásától, ha a rendelkezésre jogosult a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértővel szemben felhívási, felszólítási, elhagyásra felhívási, illetőleg eljárás indítási kötelezettségének bizonyíthatóan eleget tett.

Egészségvédelmi bírság
A bírság mértéke:
1. a természetes személlyel szemben, aki tiltott helyen dohányzik 20 000-50 000 Ft
2. az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100 000-250 000 Ft
3. az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság esetében 1 000 000-2 500 000 Ft.
A helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírság: max. 30 000 Ft, ha 30 napon belül befizetésre kerül, ellenkező esetben akár 50 000 Ft is lehet.


Fentiek értelmében Kölesden

Teljes dohányzási tilalom van érvényben, azaz tilos a dohányzás az alábbi intézményekben és a bejáratuktól számított 5 méteren belül:
1. Béri Balogh Ádám Általános Iskola
2. Zomba KONI Kölesdi Mesevár Tagóvoda
3. Manócska Családi Napközi
4. Orvosi rendelők
5. Védőnői helyiség
6. Idősek Klubja
7. Játszóterek

Tilos a dohányzás az épületben, dohányozni csak az udvaron kijelölt helyen szabad legalább 5 méterre az intézmény bejáratától:
1. Művelődési Ház
2. Községháza

Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban