Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása


2013-04-03

KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
7052 Kölesd, Kossuth tér 2.
Tel/Fax: (74) 436-028


K I V O N A T

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási igényének elbírálását végző ad-hoc bizottsága 2013. március 22. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

2/2013. (III. 22.) számú bizottsági határozat
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási igényének elbírálását végző ad-hoc bizottsága a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 4/2010. (II. 13.) számú rendelet alapján – átruházott hatáskörében eljárva – úgy határozott, hogy
Kölesd Községi Önkormányzat 2013. éves költségvetésében az erre a célra elkülönített keretből
 a Kölesdi Közéleti Egyesület részére 800.000 Ft
 a Kölesdi Polgárőr Egyesület részére 120.000 Ft
 a Kölesdi Sportegyesület részére 330.000 Ft
 a Kölesdi Tálentum Alapítvány részére 50.000 Ft
támogatást biztosít.
Megbízza az elnököt, hogy a döntésről a Képviselő-testületet tájékoztassa.
Felkéri a polgármestert, hogy a civil szervezetekkel a támogatási szerződést kösse meg.
Megbízza az elnököt, hogy a Közös Hivatalt a támogatások utalása érdekében értesítse.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Zentai Béláné elnök

kmft.

Zentai Béláné sk. dr. Baranyai Eszter sk.
elnök jegyző


A kivonat hiteléül:

Kölesd, 2013. április 2.

dr. Baranyai Eszter
jegyző

Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban