Trianon 100 megemlékezés Kölesden


A kölesdi önkormányzat 2020. június 4-kén 11 órára hívta és várta a falu lakosságát „Trianon 100” rendezvényére.


Esemény időpontja: 2020.06.04
2020-06-08

A kölesdi önkormányzat 2020. június 4-kén 11 órára hívta és várta a falu lakosságát „Trianon 100” rendezvényére, melynek rendező szervezője Greifensteinné Zsebe Anita volt.

Az ünnepségen megjelentek az iskola tanulóival és az óvoda nagycsoportosaival együtt hallgatták a három templom harangzúgását, majd az elcsatolt trianoni területek magyarság összetartozását jelképező zeneműveket.

Greifenstenné Zsebe Anita Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna Hitvallás című versét szavalta, következett a Himnusz közös éneklése, és a Zönge Népdalkör előadásában: Szerbiában megfújják a trombitát című első világháborús katonadal.

Horváth János képviselő beszédében tárgyilagos, az ünnephez méltó szavak hangzottak el, melyet a koszorúzás követett.

Az önkormányzat és a Közéleti Egyesület koszorúi után, a résztvevők egy-egy szál virággal fejezték ki magyarsághoz tartozásukat.

A Zönge Népdalkör énekével (Fogolydal), Zsebe Anita szavalatával (Juhász Gyula: Trianon), a Székely himnusz és a Szózat éneklésével ért véget a megemlékezés.


Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban