A Közéleti Egyesület vezetőségválasztó közgyűlése


2021. május 24-kén a Kölesdi Közéleti Egyesület közgyűlését a Covid19 előírások betartása mellett a Művelődési Ház udvarán, szabadtéren tartották.


Esemény időpontja: 2021.05.29
2021-05-29

2021. május 24-kén a Kölesdi Közéleti Egyesület közgyűlését a Covid19 előírások betartása mellett a Művelődési Ház udvarán, szabadtéren tartották.

A közgyűlés előtt volt lehetőség az éves tagdíjak befizetésére, majd Domokos Lajos egyesületi elnök megnyitotta a rendezvényt.

A tagság tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el Domokos Varga Anikót jegyzőkönyvvezetőnek, Greifenstein Józsefet és Konrád Zoltánt jegyzőkönyv hitelesítőknek, majd a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

tagfelvétel
pénzügyi beszámoló
csoportvezetők beszámolója
a személyi jövedelemadó 1%-a
új vezetőség választása

Az egyesület tagsága két taggal bővült, Régi Jánosné és Benke Noémi kérte felvételét, jelentkezésüket a tagság egyhangúlag elfogadta.

A pénzügyi beszámolót a felügyelő bizottság nevében Gurmainé Szalai Zsuzsanna értékelte, azt elfogadásra javasolta.
A személyi jövedelemadó értéke 130 000Ft volt, ezt kiadvány támogatására fordítják.

A kiscsoportok munkáját a csoportvezetők ismertették, így hallottuk a díszítőművész, a honlapszerkesztő, a honismereti szakkör, a Zönge népdalkör, a reform életmód klub és a népfőiskola 2020 évi tevékenységét.
A kiscsoportok és Domokos Lajos egyesületi elnök beszámolóját a tagság elfogadta.
A személyi jövedelemadó befolyó összegét, ismét kiadványra fogja az egyesület fordítani.

Domokos Lajos elnöki megbízatása lejárt, ezért új vezetőségválasztásra került sor.

A javaslatok Horváth Jánost, Benke Noémit és Szabó Évát szólították meg, akik a felkérést elfogadták, majd maguk közül Horváth Jánost egyesületi elnöknek, Benke Noémit és Szabó Évát vezetőségi tagnak választották


Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban