Dr. Lénárd Tibor előadása " A 17. század végi, 18. század eleji Kölesdről"


2024. február 6-kán érdekes előadást hallottunk Dr. Lénárd Tibortól Kölesd benépesüléséről.


Esemény időpontja: 2024.02.06
2024-02-06

Előadónk elöljáróban elmondta. hogy az előadás a monográfiára támaszkodik, mert az adott időszak szakirodalma nagyon hiányos.
A levéltári kutatást nehezítette, hogy a különböző iratok latin, vagy német nyelven íródtak, és a kézírással készült dokumentumok nehezen olvashatók.
A szakirodalomban mindeddig arról olvashattunk, hogy Kölesd (sok más településsel együtt) a török időkben lakatlanná vált, és csak a török uralom után népesült be.
Igaz ugyan, hogy a törökök mellett a végvári katonaság is pusztított, e mellett kétfelé kellett adózni, amely adót a veszprémi és keszthelyi katonák hajtottak be.

Ebben az időben Tolna megyének döntően délszlávul beszélő rác lakossága volt.
1749 évi per arról ír, hogy hol van Kölesd és Hódos (ma Hangos) határa.
Ez egy rác vallomás, latin nyelvű perirat.
Az 1750-ből fennmaradt tanúvallomás a Borkákra emlékezik.

A 17. század végén Kölesd nem volt lakatlan.
A rác hadsereg lüktető életet élt, intenzív valláséletükről templomaik tanúskodnak.(Medina, Grábóc)
A rácok két hullámba menekültek, először a pestisjárvány elől, az új hullám pedig a török elől, és ezek a Rákóczi féle szabadságharc után is itt maradtak.

Az első magyarokról a megyei összeírások jegyzőkönyveiből tudhatunk.
Az 1721-es összeírásban felsorolva olvashatjuk az összes kölesdi lakost.
Azt is megtudjuk, hogy 1716-ban a reformátusoknak iskolájuk van. A nevek Simontornya irányából jöttek.
A simontornyai és zsámbék vár az egykori török határon álló végvár volt.

Simontornyáról a török után magyar katonák csoportja jön Kölesdre.
Okiratilag igazolható, hogy 1724-ben Zsámbékról érkeztek magyarok.
A Zsámbékról jöttek vallomásának jegyzőkönyvét láthattuk, hallhattuk.

Kölesdre Györkönyből németül beszélő magyarok jöttek, és Kistormásról négy német család.
Kölesdnek évekig volt györkönyi német bírája.
Az 1729-es összeírásban jól azonosítható nevek találhatók.

Mindezekből kitűnik a rác hullám, a német hullám , majd a magyar hullám.
Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban