Béri Balogh Ádám


Varga András évfolyamfelelős köszöntőjében a kölesdi csata 300 éves évfordulóját említve a 2008. évi ünnepségsorozat nyitórendezvényének nevezte a foglalkozást, melyet Dr. Kiszler Gyuláné előadásában hallgattunk.

Esemény időpontja: 2008.01.14
2008-01-14

Varga András évfolyamfelelős köszöntőjében a kölesdi csata 300 éves évfordulóját említve a 2008. évi ünnepségsorozat nyitórendezvényének nevezte a foglalkozást, melyet Dr. Kiszler Gyuláné előadásában hallgattunk.

Először a helytörténeti ismereteink számbavétele történt.
A harc méreteire utalnak a Művelődési Ház folyosóján olvasható vers sorai.
A végvári harcokban edződött Balogh Ádám meglátta, hogy Kölesd jó helyszín a labancok csapdába csalására. A mocsárba szorítás fontos része volt a győzelemnek. A kurucok futást színleltek, az őket kergető labancokat körbekerítve felcsalták a Harc hegyre, majd a Tókertek mocsarába szorították őket.

Szájhagyományban fennmaradt emlékeket - a csatáról, annak színhelyeiről, az orvoskút csodáiról - olvashatunk a Kölesdi füzetekben.
Balogh Ádám seregébe különböző helyekről gyűltek össze a kurucok, ellenfelük, a rác sereg, többféle nemzetiségű délszláv katona gyűjtőneve.

Ezek után Béri Balogh Ádám életútját követtük előadónk írányításával.
Ősei mind nagyhírű vitéz katonák voltak. Ő maga középbirtokos nemes, főszolgabíró, kuruc brigadéros.
Kézirata grafológusok szerint erős egyéniségről tanúskodik. Bírái sem meghajlítani, sem megpuhítani nem tudták, a legdrágábbat, az életét áldozta hazájáért.
Mindvégig a Dunántúlon harcolt, meghódította Kőszeget. Híres portyázó volt, kétszer eljutott Bécs határáig.

1665 körül született Vas vármegyében.
1690 körül feleségül vette Festetics Juliannát (apósa császárhű labanc). Nyolc gyermekük született.
1700-tól Vas megye főszolgabírója.
1704-ben csatlakozott Rákóczihoz.
1706. november 6-án Győrvárnál diadalt aratott, ő maga három fejsebet kapott.
1707. február 10-én Balatonkenesénél győzte le a császári seregeket.
1708. augusztus 9-én brigadérosi kinevezést kapott, de erről nem értesülhetett a harci helyzet miatt.
1708. szeptember 2. A kölesdi csata.
1709. februárban átvette a brigadérosi kinevezést.
1710. október 28. A Szekszárd környéki harcok során a rácok bekerítették és elfogták. A megáradt Czinka patakban összerogyott Murza nevű lova maga alá temette.Az őt foglyul ejtő ezredesnek kijelentette, hogy Rákócziért élni és meghalni is kész.
1711. január 31-én Rákóczi lépéseket tett a kicseréléséért, de a császáriak ezt nem fogadták el.
1711. február 6-án hadbíróság elítélte és kivégezték.

Így lett Béri Balogh Ádám a szabadságharc egyetlen mártír vezetője.


Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban