Adományozók névsora


A kölesdi csata évfordulóján, 2008. szeptember 2-án ünnepéllyel és emléktáblák avatásával emlékezünk a Rákóczi-szabadságharc győztes ütközetére, a helyi hagyományokra. Emléktábla kerül a kiváló kuruc főtiszt szobrának talapzatára és az Orvoskúthoz.

2008-07-13

A kölesdi csata évfordulóján, 2008. szeptember 2-án ünnepéllyel és emléktáblák avatásával emlékezünk a Rákóczi-szabadságharc győztes ütközetére, a helyi hagyományokra.
Emléktábla kerül a kiváló kuruc főtiszt szobrának talapzatára és az Orvoskúthoz.

A rendezvény és megemlékezés költségeihez sokan hozzájárultak adományaikkal. A gyűjtést a Felnőtt Honismereti Szakkör tagjai végezték, és a gyűjtőíveket az önkormányzat levéltárába helyezzük el.

Most köszönetet mondunk az adományozóknak, nyilvánosságra hozva neveiket.
A gyűjtésben adományozott: 305 200 Ft-ot a helyi takarékszövetkezetben helyeztük el.
A Kölesdről elszármazottaknak, és a község barátainak szeretném felhívni figyelmét, hogy akik segíteni tudnak és akarnak, a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet kölesdi kirendeltségében befizethetnek, illetve átutalhatnak összegeket adományként.
A számla száma: 70600102-10002216 (megnevezése: a kölesdi harc 300. évfordulójára).

Köszönjük segítségüket!

Dr. Kiszler Gyuláné Farkas Éva
szakkörvezető tanár

Adományozók

1. Baranyai József (Zsámbék u.), Régi János (József A. u.), Hamar János ( Zsámbék u.), Gergely György(Rákóczi u.)

2. Id. Greifenstein Józsefné (Öreg u.), Fájth József (Kossuth tér ), Nagyné Schell Ilona (Rákóczi u.), Nagy László (Rákóczi u.), Czeller Lászlóné (Rákóczi u.), Varga Istvánné (Sárszentlőrinc, Táncsics u.1.), Nagy Jánosné Greifenstein Margit (Szekszárd, Remete u.5.), Nagy Zsolt (Harc, Kölesdi u. 27.), Nagy Anita (Szekszárd, Remete u. 57.), Éberling Gyula (Szekszárdi u.), Greifenstein József (Öreg u.), Kocsis Csaba (Bonyhád, Perczel Mór Szakközépiskola)

3. Hegedűs Ferencné (József A. u.), Sára Gyula (József A. u. 22.), Dr. Kiszler Gyula (Dózsa Gy.u.), Tarczal János (József A. u.), Tavaszi Gabriella (József Attila u.), Diófási Imre (Hajnal u.), Závodi Irén (Rákóczi u. 5.), Szabó Lajosné (József A. u.), Vaskó János (József A. u.), Berényi István (Rózsa F. u. 18.), Sólya Sándor (Rózsa u. 16.), Hados Jánosné (Borjád, Petőfi u. 5.), Hamvai Lászlóné (Kistormás, Kossuth u.18.), Gárdi György (Dózsa Gy. u.), Gárdi Gábor (Szekszárd), Mittler József (Úttörő u. 17.), Zentai Béláné (Dózsa Gy. u.)

4. Juhász Sándorné (Öreg u.), Hőger Jánosné (Medina), Csabai Gyöngyi (Szekszárd, Hermann O. u.), Marosi Tibor (Szekszárdi u. 21.), Dömötör Anita (Dózsa u. 73.), Vámosiné Farkas Edit (Rákóczi u. 53.), Bertáné Papp Mária (József A. u. 4.), Varga Jánosné (Kossuth tér 1.), Tóth Ferenc (Öreg u. 16.), Horváth Jánosné (Dózsa Gy. u. 45.), Bakyné Oláh Éva (Szekszárdi u. 17.), Szekretár Jánosné (Tolna, Festetich u. 56.), Reidlné Reinhardt Ildikó (Gyönk, Ady u. 572.), Baksa László (Hajnal u.62.), Hőger Adrián (Medina)

5. Kellényi Elemérné (Rákóczi u.), Bíró János (Rákóczi u. 10.), Gazdag István (Öreg u. 36.), Lukács Józsefné (Úttörő u. 3.), Vass Lászlóné (Sárszentlőrinc), Závodi Irén (Rákóczi u. 5.), Gergely György (Rákóczi u. 12.), Kellényi Elemér (Dózsa Gy.u.), Kellényi Zsolt (Dózsa Gy. u. )

6. Kincses Istvánné (Dózsa Gy. u. 38.), Kajdi Károlyné (Dózsa Gy. u.), Sweiger Ödön (Szekszárdi u.), Baksai László (Laposrét út 12.), Szabó Pál (Rákóczi u.), Baksai József (Dózsa Gy. u. 42.)

7. Dr. Kiszler Gyuláné (Dózsa Gy. u.), Steitz Jánosné és családja (Szekszárdi u. 5.), Barabás János (Dózsa Gy. u. 27.), Benke István (Dózsa Gy. u. 89.), Ifjú József (Zsámbék u.), Kovács János(Tengelic, Alsóhídvég 2.), Nagy Gyula (Szekszárdi u. 7.), Szíjgyártó Mártonné (Dózsa Gy. u. 18.), Szabó István (Dózsa Gy. u. 16.), Rudolf Istvánné (Dózsa Gy. u. 16.), Schüszler Istvánné (Úttörő u. 5.), Kimiti Józsefné (Úttörő u.), Varga András (Rákóczi u. 66.), Kovács Lajos (Rákóczi. u. 68.), Schüszler Beáta (Paks, Ezredvég u. 5.), Gyén András(Úttörő u. 7.), Lechner Vendelné és családja (Dózsa Gy. u.), Szalai Ferencné (Dózsa Gy. u.), Mátyás Istvánné (Dózsa Gy. u.), Varga Sándor (Zsámbék u. 14), Dr. Wéber László (Pécs, Pázmány P. u.), Ábrahám Lászlóné (Szekszárdi u. 86.), Pintér Lászlóné (Szekszárdi u.), Rettig Miklósné (Rákóczi u. 38/a)

8. Kovács Andrásné és családja (Öreg u.)

9. Lénárd Tiborné (Öreg u. 14.), Kocsmár Erzsébet (Öreg u. 15.), Dr. Lénárd Tibor (Szeged), Térmeg János (Öreg u.8.), Miseta Jánosné (Székesfehérvár), Zengrüber János (Öreg u. 16.), Marosi Józsefné (Szekszárdi út), Csík László (Ady. u. 2/b), Baranyai Lászlóné (Rákóczi u. 24.), Kónya Erzsébet (Kistormás, Kossuth u. 50.), Zentai Ágnes (Öreg u. 22.), Szabó József (Öreg u. 21.), Pech Antalné (Zsámbék u.), Wörösné Bencze Ildikó (Toldi u. 8.), Oláh Jánosné (Öreg u. 23.)

10. Németh György és családja (Zsámbék u. 22.), Horváth Jánosné (Zsámbék u.), Farkas István (Zsámbék u.19.), Benedek János (Zsámbék u. 19.), Benedekné Varga Anikó (Zsámbék u. 19.), Bottyán Józsefné (Dózsa Gy. u. 5.), Bonnyai József (Zsámbék u. 4.)

11.Sólya Józsefné (Öreg u. 39.), Mészáros János (Öreg u.), Mészáros Jánosné (Öreg u. 33.), Gazdag Istvánné (Öreg u.), Karap Eszter (Öreg u. 32.), Sólya Julianna (Tolna), Gyulai Miklósné (Szekszárd), Rácz Béla (Öreg u. 39.), Rácz Béláné (Öreg u.)

12. Stehler Györgyné és id. Stehler György (Rákóczi u.37.), ifj. Stehler György (Pécs), Burnyóczky Ferenc (Rákóczi u. 39. ), Törjék István (Rákóczi u. 47.), Erős Sándor (Rákóczi u. 49.), Varga János (Rákóczi u. 41.)

13. Szabó Ernőné és Szabó Ernő (Dózsa Gy. u. 51.), Szabó Zsolt (Szekszárd ), ifj. Diófási Imre (Dózsa Gy. u.), Schüszler Gyula (Dózsa Gy. u. 31.), Szabóné Görcs Renáta (Dózsa Gy. u.), Újvári István (Dózsa Gy. u.), Berta Andrásné (Hajnal u.), Horváth Mária (Szekszárd, Bajcsy Zs. u. 5.), Domokos Varga Anikó (Úttörő u. 2.), Mészáros Melinda (Laposrét út 17.), Bátai Jánosné (Rákóczi u. 60.), Kovács Béláné (Öreg u. 28.), Gárdi Csaba(Ady u. 2/a), Karap Imréné (Öreg u. 32.), Greifenstein Aranka (Szekszárdi út 31.), Balogh Józsefné (Dózsa Gy. u. 40.), Kocsis Józsefné (Dózsa Gy. u. 21.), Kovács Tibor(Dózsa Gy. u. 10/c), Lovász Gellértné (Dózsa Gy. u. 65.), Szabó János és Jánosné (Dózsa Gy. u. 79.), Mester József (Dózsa Gy. u. 50.), Tímár István (Zsámbék u. 52.), Csapó Zsolt (Zsámbék u. 50.), Baksai Sándorné (Dózsa Gy. u. 57.), Szőcsényi Józsefné (Dózsa Gy. u. 40/b), Dán Mihályné (Dózsa Gy. u. 53.), Baksainé Berényi Judit (Hajnal u.), Kovácsné Matus Éva (Dózsa Gy. u. 69.), Mészáros Tibor (Zsámbék u.), Kasza Sándor (Ady E. u. 7.), Adonics Ferencné (Úttörő u. 32.), Plesz Róbert(Dózsa Gy. u. 49.), Baksai András (Dózsa Gy. u. 52.), Oláh János (Dózsa Gy. u. 29.), Seregély Györgyné (Zsámbék u. 46.), Cseke Árpádné (Laposrét út 10.), Bencze Istvánné (Zsámbék u. 11.), Szabó Kálmán (Szekszárdi út 35.), Tímár Istvánné (Dózsa Gy. u. 51.)

14. Vincze István és családja (Öreg u.), Dávid Józsefné (Rákóczi. u.), Kocsis György (Rákóczi u.), Györke István (Rózsa F. u.), Kis János (Öreg u.), Kőnig Ferenc (Rákóczi.u.)

A Takarékszövetkezetben fizettek be: Horváth József (Úttörő u.), Vargáné Kisfalvi Erzsébet (Öreg u.)

Adományozóinknak meghívót küldünk a rendezvényekre.


Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban