Évzáró és ballagás a Kölesdi Béri Balogh Ádám Áltlános Iskolában


A Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola 2017. június 15-kén évzáró, 16-kán pedig ballagási ünnepséget tartott.


Esemény időpontja: 2017.06.16
2017-06-16

2017. június 15-én a Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola évzáró ünnepségén János Zoltán igazgató értékelte a tanév munkáját.
Hangsulyozta hogy az iskola csak akkor tud jó eredményeket elérni, ha szülő, gyermek és pedagógus együtt működik.
A tanórán kívüli programok a szabadidő hasznos eltöltésére és a tudás szélesítésére szerveződtek.

Az iskola nyolc csoportjában 130 tanuló, 66 alsós és 64 felsős fejezte be a tanévet, közülük 21 bejáró.
Magatartásból 57 példás, 4 rossz minősítés, 15 tanuló kitűnő bizonyítványa mellett 41 tantárgyi dicséret is született.
Évismétlésre három, javítóvizsgára öt tanulót utasított a tantestület.

Szó esett a megyei tanulmányi, a rajz és sport versenyekről, a kulturális bemutatóról, a hulladékgyűjtésből szervezett pécsi és álmosvölgyi kirándulásokról, és a nyári táborokról.
Az Erzsébet pályázaton nyert táborban 46, az önkormányzat szervezte táborban 8 tanuló nyaralhat.

Köszönetet mondott a tantestületnek, a technikai dolgozóknak, szülőknek és a polgármestereknek a tanévben végzett munkáért és segítő hozzáállásért.

Végül huszonhat jutalomkönyvet osztott ki kiváló tanulmányi munkáért, versenyeken való részvételért és eredményekért, példás magatartásért és szorgalomért, közösségi és szakköri munkáért, tanulmányi, rajz és sportversenyeken elért eredményekért.
Az ünnepséget a furulya szakkör műsora zárta.

A ballagási ünnepséget 2017. június 16-kán rendezték az iskola tornatermében.

A felsorakozó osztályok ünneplőbe öltözve, a megjelent vendégek és szülők virágcsokrokkal várták a tizenkét ballagó diákot, akik János Zoltán igazgató és Nagyné Schell Ilona osztályfőnök vezetésével az iskola zászlaja mögött érkeztek.
A székeken helyet foglalva, mögöttük a búcsúztató hetedikesekkel kezdődött az ünnepség.

Az iskola igazgatója visszapillantást adott az eltelt nyolc évre, a kezdetekre, versenyekre, a tudás gyarapodására, a sikerekre és nehéz helyzetekre.

A nyolcadikosok nevében Régi Valentina búcsúzott, a hetedikesek nevében Dávid Ágnes búcsúztatott.
Gerőfi Szilárd a furulyaszakkör tagja furulyaszóval búcsúzott az iskolától és a szakkörtől.
Ezt követően minden ballagó diák egy-egy idézettel tette emlékezetesebbé a napot.

Az iskola zászlóját Baksai Péter, Simon Angéla és Tóth Titanilla átadta a hetedik osztályos Csapó Zsolt, Csapó Melinda és Kalmár Eszter tanulóknak.

A nyolcadik osztállyal a szülői munkaközösség két tagja, Tóthné Kellner Mónika és Csapó Lászlóné is „elballag”, kitartó munkájukat Kalmár Zsuzsanna SzMK elnök és János Zoltán igazgató is megköszönte.

A ballagók a nevelők munkáját virággal köszönték meg, majd a szülők és rokonok csokrai kerültek az ünnepeltekhez.

Végül az udvaron körbeállva nézték az elengedett lufik útját, majd az iskola kapujában az igazgató és osztályfőnök kézfogással és jókívánsággal útjukra bocsátotta a kirepülni készülőket.