Mözsi Szabó Istvánra emlékezünk


Megrendülten búcsúzunk Mözsi Szabó Istvántól, Pista bácsitól, aki mindig szeretettel jött Kölesdre.


Esemény időpontja: 2019.02.17
2019-02-17

Megrendülten búcsúzunk Mözsi Szabó Istvántól, Pista bácsitól, aki mindig szeretettel jött Kölesdre.

Baranyai Lászlót barátjának tartotta, a Látás brigád támogatója volt.

Kölesden önálló kiállításai voltak 1980-ban és 2009-ben.
Csoportos kiállításokon az 1981, 1983 1984, 1985,1997, és 1999-es években vett részt.

A Látásbrigád néhány tagja 2007-ben 80-adik születésnapjára Mözsön rendezett ünnepségen gratulált Pista bácsinak, aki örömmel fogadta a „kölesdieket”, majd 2009. február 17-én mözsi otthonában látogattuk meg. Szeretettel fogadott bennünket, és bemutatta az otthona mellett kialakított múzeumát, ahol tanúi lehettünk sokoldalú művészetének.

A Kölesdi Képtárban az Új földesúr és az Antalok pataka című festménye, és egy tűzzománc munkája látható.

Önvallomásában így értékelte életét:
„A kezdet Mözs, a meghatározó szülőfalu.

A szülői ház, mesélőkedvű öregapámmal, a magyarságtudatot belém tápláló apám kemény tisztességével, anyám mindenre érzékeny lelki gondosságával és legkedvesebb tanítóm szeretetével vigyázta minden léptemet.

Másik meghatározó gyökerem a Bajai Tanító Képző, ahol tanáraim alakították ki hitemet: tanítani kötelesség.
Ők ruháztak fel a likas tarisznyával, ami azért likas, hogy amit az ember összegyűjt belé, rögvest kiszóródjék mások számára.

Mint festőnövendék itt találkoztam mesteremmel Rudnay Gyulával.
Tanítása közrejátszott abban, hogy ma is bizton vallom: nemcsak az irodalomban, zenében, hanem a képzőművészetben is szólhatunk anyanyelvünkön.

Mestereim voltak még Szőnyi, Barcsay és Domanovszky.

A művészet számomra igazságkeresés, és ezen igazságok, felismerések közlésének kényszere.”Eseménynaptár

eseménynaptár nagyban